Dílčí aspekty pro rozvoj řečových dovedností

15.03.2024

Proces rozvíjení řečových dovedností vyžaduje čas a trpělivost, zdůrazňující důležitost vytříbení jednotlivých aspektů pro celkový rozvoj dítěte. Pro podporu rozvoje řeči je klíčové naplnit jednotlivé studánky všech dílčích dovedností: hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání a v neposlední řadě pozornosti a paměti. Dá se říci, že až po naplnění těchto jednotlivých studánek lze odhalit pramen řeči. Pouze posílením těchto dílčích dovedností lze plně rozvinout řečovou schopnost, což podtrhne provázanost různých kognitivních funkcí při osvojování jazyka.