Ceník

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSKÁ PÉČE 

25 -30 minut

300 Kč

25 -30 minut online setkání

300 Kč

50 - 60 minut

550 Kč

Zapůjčení terapeutických pomůcek

100 Kč

Vystavení zprávy o péči

200 Kč

PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

25 -30 minut

350 Kč

50 - 60 minut

550 Kč

Hrazení cestovného je dle místa vzdálenosti a individuální domluvy. Zpravidla 5 Kč za ujetý kilometr.

BENAUDIRA + Bilaterální koordinace

Benaudira vstupní diagnostické vyšetření 

                  -  měření pro trénink sluchového zpracování (90 - 120 minut)

2 300 Kč

Benaudira kontrolní přeměření (60 - 90 minut)

1 800 Kč

Příprava Benaudira individuální hudby 

                   - platba je prováděna výrobcem hudby v Německu v eur

42 eur

Přehrávač hudby pro mobilní zařízení

                     - mobilní aplikaci se platí při instalaci prostřednictvím poskytovatele služby.

12,99 eur

BILATERÁLNÍ INTEGRACE

Bilaterální integrace - vstupní diagnostické vyšetření (90 - 120 minut)

1600 Kč

Individuální terapie 

550 Kč/ lekce

Kontrolní vyšetření                   

1 100 Kč

školní skupiny – smluvní ceny

ELKONIN A ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Rozvíjení jazykových dovedností dle D.B. Elkonina /33 lekcí + materiály/

skupinová setkání 2 - 4 děti - 45 minut 1 lekce

6 600 Kč

Rozvíjení jazykových dovedností dle D.B. Elkonina /33 lekcí + materiály/

individuální setkávání - 45 minut 1 lekce

8 600 Kč

Po dohodě je možné konzultaci poskytnout on-line. 

UPOZORNĚNÍ

Jestliže se nedostavíte na plánovanou konzultaci a terapie, prosím o včasnou omluvu. Pokud nedojde k předchozímu odhlášení, bude účtována plná částka. Chápu, že se mohou vyskytnout neočekávané situace, jako je nemoc dětí nebo jiné nepředvídané obtíže, které vyžadují zrušení domluvené schůzky. V takových případech jsem připravena se s vámi vždy  individuálně dohodnout. 

Objednání

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.

Časový rozsah služeb je pouze orientační a závisí na individuální potřebě klienta . 

Platba je realizována v hotovosti nebo platební kartou. Nejsme zdravotnické zařízení - zdravotní pojišťovna tyto služby neproplácí.