Kdo jsem

Mgr. Veronika Držmíšková

Kdo jsem?

 - speciální pedagog - školský logoped v SPC

         Pracuji jako speciální pedagog – logoped ve speciálně pedagogickém centru. Před dvěma lety jsem se rozhodla otevřít si i svoji soukromou praxi v Chocni. V mé práci se zaměřuji na individuální potřeby každého dítěte a snažím se vytvořit prostředí, které jim umožní dosáhnout svého plného potenciálu. Mým hlavním cílem je nejenom podpora jejich vzdělávání, ale také posilování osobnostního růstu a sebevědomí. Pevně věřím, že klíčem k úspěchu dětí je individuální a přizpůsobený přístup. Proto pečlivě vybírám metody a techniky, které nejlépe odpovídají potřebám každého jednotlivého dítěte. Pracuji s metodami jako je D.B. Elkoninova metoda, která je účinná při rozvoji jazykových dovedností u dětí předškolního věku s oslabeným sluchovým vnímáním. Dalšími metodami, které integruji do své práce, je Terapie Benaudira, Komplexní bilaterální integrace a prvky senzorické integrace. Tyto přístupy mi umožňují podporovat koordinaci, motorické dovednosti a celkový senzomotorický vývoj dětí. Pracuji s dětmi v různém věku a s různými výzvami, a tyto metody mi poskytují flexibilitu a efektivitu v jejich podpoře.

     Jednou z důležitých oblastí je také podpora alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí s obtížemi ve verbálním projevu. S dětmi, které mají komunikační obtíže, pracujeme na nastavení různých systémů komunikace, které jim umožní lépe vyjádřit své potřeby a myšlenky.

        Moje práce není pouze o poskytování terapeutické podpory dětem, ale také o spolupráci s jejich rodinami a dalšími profesionály. Věřím, že komplexní a multidisciplinární přístup je klíčem k úspěchu ve vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

            Mám tu čest podporovat děti na jejich cestě k úspěchu ve škole a v životě, a to je pro mě neocenitelné a naplňující. S odhodláním a vášní se věnuji každému dítěti a jsem vděčná za možnost být součástí jejich životních příběhů.