Spojme své síly a budujme mosty podpory pro každé dítě, aby mohlo vykročit směrem k plnohodnotné budoucnosti

Nabízené terapie: 

 • Benaudira
 • Bilaterální integrace tzv. BI program
 • Prvky senzomotorické integrace
 • Rozvíjení jazykových dovedností dle D.B. Elkonina, 
 • Rozvíjení řečových dovedností
 • Předškolní příprava

BENAUDIRA

Má vaše dítě nebo vy potíže se čtením, psaním, nedostatečnou pozorností nebo porozuměním mluvenému slovu?

Individuální sluchový trénink pomáhá s řadou obtíží

ČTENÍ A PSANÍ
ČTENÍ A PSANÍ
 • Obtíže se čtením a psaním / dyslexie
ŘEČ
ŘEČ
 • Opožděný / narušený vývoj řeči
 • Problémy v oblasti tvoření hlásek / artikulace
 • Koktavost
 • Afázie
POZORNOST
POZORNOST
 • Problémy s koncentrací
 • Snadná vyrušitelnost
 • Poruchy pozornosti (ADD)
 • Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Problémy s pamětí


Pro koho je BENAUDIRA vhodná?

Pro děti s/se:

• specifickými poruchami učení
• problémy s artikulací a výslovností
• opožděným vývojem řeči
• problémy s pamětí
• koktavostí
• dysfázií
• ADHD

Poruchy sluchového zpracování a vnímání     

    Poruchy sluchového zpracování a vnímání mohou manifestovat s různými symptomy, jako je například zaměňování podobně znějících zvuků nebo obtížnost oddělit podstatné informace od okolního hluku. Tyto poruchy často vedou k tomu, že i správně zachycené zvuky uchem jsou nesprávně interpretovány mozkem, což vede ke subjektivně odlišnému vnímání informací. I když akustický orgán není poškozen, trénink mozku může pomoci přizpůsobit sluchové zpracování tak, aby fungovalo správně.  

Co je centrální sluchové zpracování?

   Při poslechu se zvuky šíří skrz vnější ucho a zvukový kanál, přes vnější bubínek až do středního a vnitřního ucha, kde se transformují na neuronové impulzy, jež putují sluchovými nervy do mozku k dalšímu zpracování. Tento proces, při němž se signály z sluchového nervu dostávají do hlavního sluchového centra, se nazývá centrální sluchové zpracování. Zde jsou akustické stimuly přenášeny skrze různá mozková centra do auditivního kortexu, kde jsou interpretovány. I když všechny anatomické struktury jsou zdravé, může docházet k poruchám sluchu z důvodu nefunkčního centrálního sluchového zpracování, což může vést k nesprávnému vnímání zvuků, jejichž význam není správně interpretován, což může způsobovat obtíže při komunikaci, zejména v rušném prostředí. Upravení centrálního sluchového zpracování je možné pomocí tréninku mozku, který stimuluje mozkové funkce a zlepšuje schopnost vnímání a zpracování zvuků. 

ONLINE KONZULTACE

      Specializuji se na poskytování nejen osobní, ale i online logopedické prevence a rozvoje komunikačních dovedností u dětí předškolního i školního věku. Mé služby nejsou omezeny pouze na podporu komunikace; věnuji se také celkovému předškolnímu rozvoji dítěte ve všech klíčových oblastech, které přispívají k jeho úspěšné připravenosti na školní prostředí. 

První setkání

       Nejprve se uskuteční individuální rozhovor s jedním nebo oběma rodiči, před samotným vyšetřením. Na tento rozhovor doporučuji mít připravený vyplněný dotazník, který je uveden níže. Během této iniciální konzultace důkladně prozkoumáme předešlé a současné obtíže dítěte. Délka setkání se odvíjí od vybrané terapie.  

Otázky a odpovědi

1. Jaké děti můžou očekávat pomoc ve vaší logopedické praxi?

Ve své praxi se zaměřuji na individuální potřeby každého dítěte. Pomáhám dětem v různém věku s různými výzvami - od těch s oslabeným sluchovým vnímáním, přes potřebu podpory v motorických dovednostech, až po děti s obtížemi ve verbálním projevu a potřebou alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Každé dítě je u nás vítáno a pečlivě posoudíme, jak mu nejlépe pomoci.

2. Jak dlouho trvá, než uvidím u mého dítěte pokrok?

 Pokrok je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně povahy obtíží dítěte a frekvence terapií. Některé děti zaznamenají zlepšení poměrně rychle, zatímco u jiných může proces trvat déle. Důležitá je pravidelná a konzistentní práce a trpělivost. Na první schůzce posoudíme situaci a na základě toho vám poskytneme realističtější odhad. 

3. Jak mohu začít s terapií pro mé dítě?

Nejjednodušší způsob, jak začít, je kontaktovat mě telefonicky nebo e-mailem pro domluvu první konzultace. Během této konzultace probereme vaše potřeby a plán, jak postupovat dále. Jsem zde, abych vám a vašemu dítěti pomohla na cestě k lepší komunikaci a osobnímu růstu.

Otevírací doba

Po 8:00 - 16:00

Čt 13:00 - 16:30

Pá 8:00 - 16:00

Rezervace

E-mail: drzmiskovav@gmail.com
Telefon: 736 425 300